Pretraživanje odaberi kategoriju

Zajc, Ivan pl: Skladbe posvećene pjevačkom društvu VIJENAC

Skladbe posvećene pjevačkom društvu VIJENAC
Ubaci u košaricu
Cijena: 6,64 € 50,03 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
 
Ideja projekta ima svoje korijene u međunarodnom muzikološkom znanstvenom skupu koji su 2014. godine u Zagrebu organizirali Hrvatsko muzikološko društvo (HMD) i Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) pod naslovom Ivan Zajc (1832-1914). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću. Zahvaljujući zamišljenoj i ostvarenoj širokoj koncepciji toga znanstvenoga skupa koji je pokušao donijeti i neke druge zamisli od dotad poznatih informacija o Ivanu Zajcu, o njegovu djelu i zbivanjima za njegova života i poslije njega, ugledni muzikolozi, sociolozi, medijski stručnjaci, skladatelji i sveučilišni profesori dokumentirano su potvrdili Ivana pl. Zajca kao skladatelja, utjecajnog i izvan nacionalnih okvira u kojima ga se dosad uglavnom razmatralo. Na temelju količine, vrste i kvalitete materijala iznesenog o Zajcu i njegovu sakralnome opusu, predloženo je da se u budućnosti djelima Ivana Zajca posveti više pozornosti, i to na nekoliko razina: muzikološkim istraživanjima, izdavanju partitura te uvrštavanju u koncertne i kazališne repertoare. 
Budući da i na području sakralne glazbe postoji velik broj Zajčevih djela kojima se može proširiti i dopuniti sakralno-koncertni, kazališni i liturgijski repertoar, prof. dr. sc. Katarina Koprek osmislila je i vodila znanstvenoistraživački projekt Sakralna glazba Ivana pl. Zajca i Pjevačko društvo „Vijenac“ – sa suradnicama Ines Fočić, prof. v. pred., i izv. prof. art. Viktorijom Čop (2017. godine). Projekt je realiziran muzikološkim istraživanjima, iščitavanjem, prijepisom izvorne građe i izdavanjem knjige, tj. notnoga materijala Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene Pjevačkom društvu „Vijenac“. U 2019. godini, ovaj se projekt nastavio organiziranjem prve suvremene izvedbe skladbi Ivana pl. Zajca posvećenih Pjevačkom društvu „Vijenac“, obuhvaćenih objavljenim notnim izdanjem, kao dio umjetničko-istraživačkoga projekta Instituta za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom izv. prof. art. Viktorije Čop. U 2020. godini rad na projektu je nastavljen u vidu izrade i objavljivanja ovoga nosača zvuka.
 
 
SOLISTI 
Roko Radovan, tenor — 1, 4, 6
Emanuel Tomljenović, tenor — 1, 2, 4
Ivan Marčić, tenor — 2
Marin Čargo, bariton | baritone — 2, 4, 5, 6
Miha Bole, bas | bass — 2, 4, 6
Neven Boltek, klavir | piano — 1, 2, 3, 4, 5, 6
Šimun Matišić, malo zvono | little bell — 1
 
MUŠKI ZBOR MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU 
Damjan Bakić, Stipe Bakić, Nikola Bašić, Leonard Benjak, Josip Berend,
Matko Bobić, Lovro Bzdilik, Jure Černeha, Arsen Dalibaltayan, Matija
Drofenik, Tomislav Ferderber, Silvestar Fridrich, Tomislav Gajski, Luka Golec,
Mihael Hižak, Mihael Horvat, Dominik Kiseljak, Fabijan Košćak, Bruno Kota,
Ivan Makar, Igor Matavulj, Patrik Međimurec, Filip Mišković, Davor Nekjak,
Martin Pleše, Dino Prpić, Roko Radovan, Juraj Rebrnjak, Filip Šimunović,
Nikola Šrajbek, Emanuel Tomljenović, Marko Vucković, Edi Vugrinec
 
MUŠKI ZBOR INSTITUTA ZA CRKVENU GLAZBU – KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET 
Ivan Marčić, Luka Goletić, Kristijan Martinec, Ivon Fabijanec, Mislav Lucić,
Bonifacije Antonio Franjo, Mateo Klasić, Pero Prosenica
 
GUDAČKI ANSAMBL MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU 
Prve violine | 1st violins: Jakov Šredl, Luka Kojundžić, Tanja Felja
Druge violine | 2nd violins: Matej Žerovnik, Ema Perić
Viole | Violas: Barbara Vlajinić, Filip Kojundžić
Violončelo | Violoncello: Janko Franković
Kontrabas | Double bass: Mihael Ros
 
MILAN HIBŠER, harmonij | harmonium
JASENKA OSTOJIĆ, dirigentica | conductor
 
 
 
Broj izdanja | CD number: 88924502842
Zagreb, 2021.
 
Izdanje je objavljeno uz potporu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kratkoročne financijske
potpore umjetničkoga istraživanja projekta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.