Pretraživanje odaberi kategoriju

Autorski albumi hrvatskih skladatelja

Bergamo, Petar: Autorski album Bersa, Blagoje: za klavir Bobić, Davor: Autorski album Borić | Čop | Kiš: 40 Božičević, Ivan: Autorski album Bradić, Srećko: Autorski album Brajković, Massimo: Massimo da camera Brajković, Massimo: Massimo da solo Brajković, Massimo: Orkestralna i koncertantna djela Brkanović, Ivan: Zoro moja, ne svići mi rano Brkanović, Željko: Koncertantna djela Brkanović, Željko: Moj treći CD Bukvić, Dalibor: Autorski album Cosetto, Emil : Glazba za klavir Čop, Viktorija: Musical Moments Dedić, Srđan: Autorski album Dešpalj, Pavle: Orkestralna i koncertantna djela Detoni, Dubravko : Autorski album Detoni, Dubravko: de Musica Drakulić, Sanja: Autorski album Đurović, Frano: Autorski album Foretić, Silvio: Autorski album Glassl, Nikola: Autorski album Grubačević, Dalibor: Musical Gravities Horvat, Stanko: Glazba za gudače Horvat, Stanko: Stanku, u sjećanje! Jelaska, Olja: Autorski album Jelaska, Olja: Vjetar u planini Karmel Josipović, Ivo: Autorski album Josipović, Ivo: Passo sempio Josipović, Ivo i Stefanović, Ivana: Skladateljski dijalog Juranić, Zoran: Autorski album Juranić, Zoran: Pola stoljeća instrumentalne glazbe Kabiljo, Alfi: Komornijada Kabiljo, Alfi: Putujuća flauta Kempf, Davorin: Klavirska i komorna glazba Kiš, Ivana: Autorski album Klobučar, Anđelko: Autorski album Klobučar, Anđelko: Skladbe za gudački kvartet Kuljerić, Igor: Komorna, koncertantna i orkestralna glazba Lang, Ivana: Glazbeni univerzum Lazarin, Branko: Autorski album Magdalenić, Miroslav: Baština Magdić, Josip: Autorski album Majurec, Sanda: Autorski album Marković, Adalbert: Dvije mise Miletić, Miroslav: Autorski album Nježić, Vjekoslav: Autorski album Njirić, Nikša: Autorski album Odak, Krsto: Baština Palanović, Dubravko: Autorski album Papandopulo, Boris: Divertimenti pastorali Papandopulo, Boris: Hrvatska misa u d-molu, op. 86 Papandopulo, Boris: Iz opusa Papandopulo, Boris: Iz komornoga opusa Papandopulo, Boris: Madame Buffault (DVD) Papandopulo, Boris: Sinfonietta | Koncert za violinu Papandopulo, Boris | Šipuš, Berislav: Osorska trilogija (3 DVD) Parać, Frano: Autorski album Parać, Frano: Carmina Krležiana | Missa Maruliana Parać, Frano: Judita (DVD) Pettan, Hubert: Poklon stogodišnjaku Radica, Ruben: Izbor iz opusa Rogowski, Ludomir Michał: Dubrovačke impresije Ruždjak, Marko: Muzika za gitare i udaraljke Ruždjak, Marko: Spiritual Skender, Ivan Josip: Autorski album Stahuljak, Juraj: Autorski album Šipuš, Berislav: XVIII386 Šipuš, Berislav: Zajedno Šipuš, Berislav: Pasija Štolcer Slavenski, Josip: Zborska i orkestralna djela Šulek, Stjepan: Moje djetinstvo Šulek, Stjepan: 8 simfonija Tanodi, Zlatko: Electronica Tarbuk, Mladen: Tuba's revenge Tarbuk, Mladen: Vokalna i koncertantna glazba Zajc, Ivan pl: Skladbe posvećene pjevačkom društvu VIJENAC