Pretraživanje odaberi kategoriju

Cosetto, Emil : Glazba za klavir

Glazba za klavir
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Pavica Gvozdić, klavir

 

serija Hrvatski suvremeni skladatelji 
Cantus – HDS – HRT, 2003. 
 

  Sonatina   
  Prologue   
  Valse Caprice   
  Dva plesa iz kantate Zeleni Juro   
  Aškenaske teme   
  Plesni stavak   
  Pentatonske varijacije   
  Pastoralna suita