Pretraživanje odaberi kategoriju

Brkanović, Željko: Koncertantna djela

Koncertantna djela
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Raspon nastanka odabranih skladbi Željka Brkanovića na ovom nosaču zvuka zahvaća razdoblje od 16 godina i objedinjuje najvažnija autorova koncertantna djela. Prvo od njih po vremenu nastanka je Koncert za glasovir i orkestar skladan 1980. i posvećen pijanistu Vladimiru Krpanu, a za koji iste godine skladatelj prima Vjesnikovu nagradu “Josip Slavenski”. 
Iako solistički koncerti uz orkestar nisu rijetkost u hrvatskoj glazbi, četiri koncertantna djela Željka Brkanovića dragocjen su prinos tom određenju. U okružju plodnih koncertantnih opusa njegovih starijih kolega Stjepana Šuleka, Borisa Papandopula i Brune Bjelinskog, ovaj dio stvaralaštva Željka Brkanovića dopunjuje i obogaćuje hrvatsko koncertantno izvodilaštvo na način koji objedinjuje dobre uzore, a istodobno osvaja autorskom osobnošću. 
(Jagoda Martinčević) 

serija Hrvatski suvremeni skladatelji 
Cantus – HDS – HRT, 2002. 
M-706701-16-5

  Koncert za violinu i orkestar in A   Josip Klima, violina | Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Vladimir Kranjčević, dirigent 
  Koncert za glasovir i orkestar   Vladimir Krpan, glasovir | Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Uroš Lajovic, dirigent 
  Koncert za violinu, violončelo i orkestar   Maja Dešpalj, violina | Krešimir Lazar, violončelo | Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Pavle Dešpalj, dirigent 
  Koncertni rondo za glasovir i puhački orkestar   Lana Genc, glasovir | Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske | Tomislav Fačini, dirigent