Pretraživanje odaberi kategoriju

Križić, Ivar Roban: Sound

Sound
Ubaci u košaricu
Cijena: 62,50 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Line up:
Ivar Roban Križić – preparirani kontrabas, objekti / prepared double bass, objects
Gerald Preinfalk – saksofoni / saxophones (2, 4, 5, 6)
Peter Herbert – kontrabas / double bass (2, 3, 4)
Wolfgang Musil – room delays (7)
Nikola Vuković – preparirana truba, džepna truba / prepared trumpet, pocket trumpet (9)
Krunoslav Levačić – objekti / objects (10, 11)
 
 
Snimke predstavljene na ovome albumu dokumentiraju istraživački proces, tijek misli koje u svojem stalnom razvoju nastoje dokučiti nesigurnu i fluktuirajuću narav improvizacijskog izraza. Konceptualni okvir čini istraživanje novih mogućnosti stvaranja zvuka, slobodna improvizacija te načini na koje međuljudski odnosi utječu na proizvodnju spontanih modaliteta glazbenoga izražavanja. Improvizacija kao kreativna društvena praksa nudi čitav spektar mogućnosti: polazište je za istraživanja koja nas guraju u prekoračivanje zamišljenih granica našeg djelovanja i misli. I glazbenik-improvizator i slušatelj trebaju po strani ostaviti prethodno oblikovane estetičke sudove i institucionalizirane oblike znanja u pokušaju dosezanja prolaznog stanja postojanja, gotovo ritualnog povezivanja s podsvjesnim elementima koji otvaraju put improviziranom izražavanju. U tom smislu improvizacija otkriva otvorenost prema drugosti, izvanjštenje i kontinuiranu samotranscendenciju. Kroz ovaj proces u stalnoj smo komunikaciji sa samima sobom, tradicijom naših predaka i napretkom naših suvremenika. Zvukovi koji nastaju kao rezultat tih interakcija ispunjavaju posebnu potrebu koja nadilazi posve glazbeno: osjećaj prigode i s njim povezana ritualna funkcija pokušaj su stvaranja mikrokozmosa naglašeno lokaliziranog oblika tradicijske glazbe.
 
Ivar Roban Križić
 
 
Cantus, 2021.
88924503832
 
 
  Collage   
  Gerald/Peter 1   
  Peter   
  Gerald/Peter 2   
  Gerald 1   
  Gerald 2   
  Wolfgang   
  In Absentia   
  Nikola   
  Kruno 1   
  Kruno 2