Pretraživanje odaberi kategoriju

Šulek, Stjepan: Moje djetinstvo

Hrvatski gudački kvartet
Moje djetinstvo
Ubaci u košaricu
Cijena: 11,61 € 87,48 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Martin Draušnik i Alina Gubajdullina – violine 
Aleksandar Jakopanec – viola 
Zita Varga – violončelo 
 
Nikša Bobetko – kontrabas 
Filip Fak – klavir 
 

Status neupitnog autoriteta u hrvatskoj glazbi druge polovice 20. stoljeća Stjepan Šulek (1914.-1986.) stekao je ponajprije kao skladatelj, beskompromisnom borbom – riječju i djelom – za pravo na „slobodu duha i misli“, na vlastitost i samosvojnost unatoč pritiscima nacionalnoga, revolucionarnoga ili avangardnoga glazbenoga okruženja, podupirući je i svojim interpretativnim i pedagoškim djelovanjem. Ponekad je ta borba poprimala dramatične razmjere, ostavljajući trag i u njegovim djelima, da bi mu na kraju i oni koji su mu zamjerali elitizam, anacionalnost, akademizam ili eklekticizam, ali i oni koje je prozivao za diletantizam, priznavali vrhunsku profesionalnost i nesebičnost u prenošenju znanja. Njegov se opus opire pokušajima periodizacije (osim kada je riječ o ranim i kasnim radovima) i propitivanju razvojnosti, koja „iskazuje neke razvojne krugove“ (E. Sedak, 1994.), ali se nikada ne udaljuje od obilježjā koja se mogu primijeniti na cijeli opus – barokne polifonije, klasicističke oblikovnosti i romantičarske izražajnosti – naglašavajući sad jednu, sad drugu ili treću komponentu.

Ciklus kvarteta Moje djetinjstvo nije, kako primjećuje Eva Sedak, Šulekov „dječji kutak“ ili „dječja sobica“ niti su to „dječji prizori“, kakve su skladali Debussy, Musorgski ili Schumann, a nisu to ni portreti članova najuže obitelji, kojima su kvarteti posvećeni – Prvi Mojim pokojnima mami i tati, Drugi Mojoj pok. sestri Koki, Treći Mojoj sestri Mici, Četvrti Mojoj sestri Veri i Peti Mojoj sestri Eli.

(Tatjana Čunko)

 

Broj izdanja: 98898497462

Zagreb, 2018.

 

  Prvi gudački kvartet    
  Drugi gudački kvartet    
  Treći gudački kvartet    
  Četvrti gudački kvartet    
  Peti gudački kvartet    
  Sekstet