Pretraživanje odaberi kategoriju

Šulek, Stjepan: 8 simfonija

5CD
8 simfonija
Ubaci u košaricu
Cijena: 24,89 € 187,53 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Dirigenti: Stjepan Šulek, Pavle Dešpalj 

O 100. obljetnici rođenja skladatelja Stjepana Šuleka, Cantus i HRT predstavljaju opsežno izdanje simfonija Stjepana Šuleka, na 5 nosača zvuka. Snimke uključene u izdanje obuhvaćaju arhivsku građu iz razdoblja od 60-ih do 90-ih godina prošloga stoljeća, čijim je izvedbama ravnao i sam maestro Šulek, ali i nove snimke, iz 2012. i 2013., ostvarene pod rukom maestra Pavla Dešpalja. 

„Dominantna pozicija koju Stjepan Šulek zauzima u hrvatskoj glazbi 20. stoljeća posljedica je, prije svega, životnosti i snage kojima je ostvarivao samosvojnost glazbeničkog identiteta na svim poljima djelovanja – skladateljskom, pedagoškom i reproduktivnom – ali je dijelom i reakcija na opći (glazbeno) povijesni kontekst i njegove posebne projekcije u vlastitoj sredini. A njih je, u glavnim crtama, obilježio nacionalno obojen novoklasicistički akademizam pripadnika glavne struje hrvatskih skladatelja između svjetskih ratova, koji se nakon 1945. godine uspješno prilagođivao estetičkim formulama kolektivizma, masovne kulture i „umjetnosti kao odraza društvenih promjena”, suočen šezdesetih godina s naglim prodorom novoglazbenih tendencija i s poljuljanim vrijednosnim kriterijima, proizišlim iz baštinjenih sustava. Šulekova posvemašnja otpornost na misaone i estetičke pritiske (ideologije?) takva vremena glazbe, podjednako one nacionalnog smjera, revolucionarnog kolektivizma i avangardnog ekskluzivizma, te nepokolebljivost kojom je branio autonomnost subjektivnog umjetničkog čina i svoje pravo na pojedinačnost, a ono je uvijek značilo i pravo na slobodu, bili su osnovni zalog njegove ne samo dominantne nego i izdvojene pozicije u glazbi svog vremena i prostora. [...] 
Svojim monumentalnim, premda ne osobito opsežnim opusom u kojemu nema “usputnih” skladbi, Šulek prvenstveno nastoji štititi tradiciju, i to unatoč izvanjskoj nerazvojnosti stila i tehnike, unutar nekoliko međusobno isprepletenih stvaralačkih krugova u kojima se promjene zbivaju vrlo pritajeno. [...] 
Njegovih osam simfonija koje su nastajale između 1942. i 1981. godine sažimlju i okrunjuju svo majstorstvo orkestralnog pisma kao Šuleku najbližeg izraznog medija, ali i svu konfliktnost njegove glazbeničke prirode za koju je skladanje, prije svega, duboko subjektivan čin ostvarenja vlastitog dramatskog osjećanja života.“ (Eva Sedak) 

Urednik izdanja je Đorđe Kekić, a autorica eseja u bogato opremljenoj dvojezičnoj programskoj knjižici muzikologinja Eva Sedak (48 stranica; hrvatski / engleski). 

Cantus d.o.o. i HRT, 2013. 
98898499512
 

Stjepan Šulek  Prva simfonija u a-molu  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
Stjepan Šulek  Druga simfonija u D-duru, Eroica   Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
Stjepan Šulek  Treća simfonija u e-molu  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
Stjepan Šulek  Četvrta simfonija  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
Stjepan Šulek  Peta simfonija  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Stjepan Šulek, dirigent 
Stjepan Šulek  Šesta simfonija  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Stjepan Šulek, dirigent 
Stjepan Šulek  Sedma simfonija  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
Stjepan Šulek  Osma simfonija  Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent