Pretraživanje odaberi kategoriju

Horvat, Stanko: Glazba za gudače

Hrvatski suvremeni skladatelji
Glazba za gudače
Ubaci u košaricu
Cijena: 11,61 € 87,48 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Još se davne 1972. godine Stanko Horvat, ograđujući se od avangarde, svrstao u "dio one solidne pješadijske jedinice koja ide iza avangarde, koja ispituje osvojeni teren" i taj teren vrednuje kao umjetničku, ljudsku i psihološku činjenicu. Naravno da se ovo umjetničko, ljudsko i psihološko u Horvata specifično oslanja na tradiciju, ali je ujedno i vrlo bitan element njegove interpretacije te tradicije, ono što je čini sastavnicom njegovoga subjektivnog skladateljskog habitusa. 
Propitajmo kako se ove koordinate zrcale u segmentu Horvatova opusa za gudače iz kojega skladbe što ih se ovdje predstavlja zasigurno tvore reprezentativni izbor! 
(Nikša Gligo) 

Cantus – HDS – HRT, 2004. 
988 052 0191 2
 

  Koral, za gudače  Gudači Simfonijskog orkestra RTV Zagreb | Pavle Dešpalj, dirigent 
  Perpetuum mobile, za gudače  Zagrebački solisti | Igor Gjadrov, dirigent 
  Quartetto, za gudački kvartet  Gudački kvartet Klima 
  Tri capriccia, za violinu i glasovir  Josip Klima, violina | Edi Terbovc, klavir 
  Jeu de cloches, za marimbafon i gudački kvartet  Igor lešnik, marimbafon | Zagrebački kvartet 
  Kafkophonie, za gitaru i gudački kvartet  Darko Petrinjak, gitara | Gudački kvartet Rucner