Pretraživanje odaberi kategoriju

Stahuljak, Juraj: Autorski album

Autorski album
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Juraj Stahuljak (1901. – 1975.), učenik Blagoja Berse i Franje Dugana, pripadnik skupine hrvatskih skladatelja romantičara, pisao je „lirsku, meditativnu i intimističku“ glazbu čiji kreativni vrhunac oslikava upravo njegov komorni opus. 
Za ovaj dvostruki album odabrane su skladbe koje su nastale u prva tri desetljeća prošlog stoljeća kad su tradicionalni oblici poput sonata, kvarteta, kvinteta, trija i minijatura živjeli u skladnoj harmoniji s izvanglazbenim temama i narodnim napjevima koji su se, primijenjeni u umjetničkoj glazbi, nazivali „pučkim glazbenim izrazom“. 
Ciklus koji nosi naziv Vlatko posvećen je uspomeni na skladateljeva „nezaboravnog i neprežaljenog brata Vlatka“ (prema autografu). Završni opus drugog CD-a, Drugi glasovirski trio, apoteoza je lirske i romantične prirode Stahuljakova skladateljskog rukopisa. 

Cantus d.o.o., 2007. 
989 052 0627 2

  Drugi gudački kvartet, op. 15  Zagrebački kvartet  
  Glasovirski kvintet iz ciklusa Vlatko, op. 14, br.1  Ida Gamulin, glasovir | Zagrebački kvartet 
  Sonata za violončelo i glasovir iz ciklusa Vlatko, op. 14, br.2  Andrej Petrač, violončelo | Tomaž Petrač, glasovir 
  Skladbe za glasovir i glasovirski kvintet iz ciklusa Vlatko, op. 14, br.3   Vladimir Krpan, glasovir | Ida Gamulin, glasovir | Zagrebački kvartet 
  Drugi glasovirski trio („Romantični“), op. 7  Trio Orlando