Pretraživanje odaberi kategoriju

Maček, Ivo: Prvi gudački kvartet

Partitura i dionice
Prvi gudački kvartet
izdanje:
Ubaci u košaricu
Cijena: 20,90 € 157,47 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Odaberite opcije:

Prvi gudački kvartet Ive Mačeka veliko je četverostavačno djelo koje redaktoru predstavlja poseban izazov. S obzirom na harmonijsku ali i polifonu kompleksnost, posebna je pozornost posvećena korekciji predznaka na diskutabilnim mjestima, kao i njihovoj dosljednosti. Lukovi i ,štrihovi’ su ujednačeni, dok su oznake za dinamiku i agogiku dopunjene kroz cijelu skladbu. Mačekov glazbeni izraz svjedočanstvo je ne samo velikog talenta i muzikalnosti nego i stručnog pristupa u tretmanu gudačkih instrumenata.

Ante Knešaurek, redaktorska bilješka 

 

 

Urednica: Sanja Stojanović Stipanov

Redaktor: Ante Knešaurek

Cantus d.o.o., 2020.

79-0-801349-58-3

Can. 214-9583