Pretraživanje odaberi kategoriju

Škorvaga, Veljko Valentin: Etide za brač 2

Etide za brač 2
Ubaci u košaricu
Cijena: 10,62 € 80,02 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Zbog nedostatka literature za brač A sustava, a posebno etida, došao sam na ideju da – u suradnji s kolegama Odjela za tambure Glazbene škole Požega – izdamo zbirku transkribiranih i obrađenih etida raznih autora, kao i originalne etide za navedeni instrument.
Odabirom etida pisanih za druge instrumente, a prilagođenih potrebama brača – tako da se iskoristi prije svega glazbeno tkivo, a onda i edukativna strana pojedine etide, kao i dopunom originalno skladanih etida, koje upotpunjuju široku lepezu potreba za razvojem mladih glazbenika – dobili smo potrebnu literaturu. Etide su poredane po težini i po tehničkim karakteristikama, gdje se na muzikalan način rješavaju razni zahtjevi – u smislu tehnike lijeve i desne ruke, ritma, artikulacije, ukrasa, agogike, dinamike i fraziranja. Namijenjene su učenicima glazbenih škola, od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole, 2. pripremnog razreda, 1. i 2. razreda srednje glazbene škole, kao i svima zainteresiranima koji žele proširiti svoje umijeće sviranja.
Zahvaljujem kolegama koautorima Marijanu Pauriću, Tihomiru Damjanoviću, Dominiku Škrabalu i Valentinu Petranoviću koji su pomogli u tehničkom smislu kod prepisivanja, kao i na njihovim primjedbama i stručnim savjetima pri slaganju ove zbirke.
Nadam se da sam uspio u izboru raznovrsnih i potrebnih etida koje će biti korisne u nastavi brača u glazbenim školama.
(Veljko Valentin Škorvaga)
 
 
Cantus d.o.o., 2020.
Broj izdanja: Can.205-9491
ISMN 979-0-801349-49-1