Pretraživanje odaberi kategoriju

Bošnjak, Dani: Canto peregrino

flauta
Canto peregrino
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Jedan od vodećih hrvatskih flautista i veliki promicatelj hrvatske suvremene glazbe, objavio je u nakladi Cantusa d.o.o. nosač zvuka posvećen isključivo hrvatskim skladateljima. U izvedbama djela Frane Đurovića, Dubravka Palanovića, Berislava Šipuša, Borisa Papandopula, Olje Jelaske i Marka Ruždjaka, većinom posvećenih i pisanih upravo za Danija Bošnjaka, ovom su se flautistu pridružili i njegovi prijatelji i suradnici: pijanist David Gazarov, klavir, gitarist Edin Karamazov, čembalist Krešimir Has te Varaždinski komorni orkestar pod ravnanjem Berislava Šipuša. 
 
Urednik izdanja je Dani Bošnjak, a akademik Nikša Gligo autor je tekstova o skladbama u popratnoj programskoj knjižici (28 stranica; hrvatski / engleski). 
 
Cantus d.o.o., 2014. 
98898490052 
 
Frano Đurović  Solo za Danija, za flaute  Dani Bošnjak, flaute 
Dubravko Palanović  Manic, za flautu i klavir  Dani Bošnjak, flauta | David Gazarov, klavir 
Berislav Šipuš  and then... turn to the Mountain  Dani Bošnjak, flauta | Edin Karamazov, gitara 
Boris Papandopulo  Razgovor ugodni za flautu i čembalo  Dani Bošnjak, flauta | Krešimir Has, čembalo 
Olja Jelaska  Pjesma o valovima, za alt flautu i gudače  Varaždinski komorni orkestar | Berislav Šipuš, dirigent | Dani Bošnjak, alt flauta 
Marko Ruždjak  Canto peregrino za flaute  Dani Bošnjak, flaute