Pretraživanje odaberi kategoriju

Elements, za marimbu solo i udaraljke

Elements, za marimbu solo i udaraljke 

* praizvedba: 17. 02. 2014. u ciklusu natjecateljskog ciklusa koncerata „Darko Lukić“, 
 Mala dvorana V. Lisinski; 
*nagrada HDS-a  Kaji Farszky za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog suvremenog skladatelja 
*ponovljene izvedbe: 
 - 24.05.2014. Velika  dvorana Lisinski, Zagreb - Dodjela nagrada Darko Lukić; 
- 10.07.2014. Europski Esperantski Kongres, Rijeka 
- 18.09.2014. Dani Nove Glazbe, Split 
 

Viktorija Čop (Zagreb, 1979.) studij kompozicije završila je 2003. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Željka Brkanovića. Poslijediplomski magisterijski studij iz kompozicije na Hogeschool voor de Kunsten u Utrechtu završila je 2005. godine uz Huygens stipendiju koju dodjeljuje Nuffic – nizozemska organizacija za međunarodnu suradnju u visokom školstvu. Za svoj umjetnički rad primila je više nagrada i priznanja među kojima su 3. nagrada za skladbe Out of Mind za solo flautu i Per quatro mani za bas klarinet i klavir – Reichenau, Austrija (2001.), Rektorova nagrada za orkestralnu skladbu Sjene potonulih boja (2003.), Nagrada Fonda Stjepan Šulek za skladateljsko djelo u 2007. godini, za orkestralnu skladbu Adieu te Nagrada Fonda Rudolf i Margita Matz (2010.). U dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu održan je 2008. godine njezin autorski koncert, a u 2012. godini izdan autorski nosač zvuka Musical moments, nominiran za diskografsku nagradu Porin u kategoriji klasične glazbe Najbolji album godine. Njezin opus čine brojne skladbe za orkestar, komorne ansamble i sastave te elektroniku. Njezine skladbe izvode brojni solisti i ansambli. Svojim kompozicijama prisutna je, kako u Hrvatskoj na najznačajnijim glazbenih festivalima (Muzički biennale Zagreb, Glazbena tribina u Opatiji), tako i u inozemstvu (Austrija, Bugarska, Francuska, Portugal, Nizozemska, Kanada, SAD, Japan, Island). Na natječaju ISCM-a 2015. godine njezina skladba Makapaka za klavir izabrana je za hrvatsku predstavnicu na festivalu Svjetski dani glazbe 2016. u Tongyeongu u Južnoj Koreji. Uz skladanje, posljednjih je godina bila angažirana i kao glazbena voditeljica televizijskih snimanja koncerata klasične glazbe za HRT te suradnica-notografkinja, urednica i redaktorica u notnom izdavaštvu. Nakon članstva u Hrvatskoj zajednici slobodnih umjetnika bavi se i pedagoškim radom; u početku kao asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (Sveučilište J. J. Strossmayera), a od 2010. kao docentica na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.