Pretraživanje odaberi kategoriju

Škorvaga, Veljko Valnetin: Etide za bisernicu 1

Etide za bisernicu 1
1
Ubaci u košaricu
Cijena: 10,62 € 80,02 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Zbog nedostatka literature za bisernicu E sustava, a posebno etida, došao sam na ideju da – u suradnji s kolegama Odjela za tambure Glazbene škole Požega – izdamo zbirku transkribiranih i obrađenih etida raznih autora, kao i originalnih etida za spomenuti instrument.
Odabirom etida pisanih za druge instrumente, a prilagođenih potrebama bisernice – tako da se iskoristi prije svega glazbeno tkivo, a onda i edukativna strana pojedine etide, kao i dopunom originalno skladanih etida, koje upotpunjuju široku lepezu potreba za razvojem mladih glazbenika – dobili smo potrebnu literaturu. 
Etide su poredane po težini i po tehničkim karakteristikama, gdje se na muzikalan način rješavaju razni zahtjevi – u smislu tehnike lijeve i desne ruke, ritma, artikulacije, ukrasa, agogike, dinamike i fraziranja. Namijenjene su učenicima glazbenih škola, od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole i 1. pripremnom razredu srednje glazbene škole,
kao i svima zainteresiranima koji žele proširiti svoje umijeće sviranja.
Zahvaljujem kolegama koautorima Marijanu Pauriću, Tihomiru Damjanoviću, Dominiku Škrabalu i Valentinu Petranoviću koji su pomogli u tehničkom smislu kod prepisivanja, kao i na njihovim primjedbama i stručnim savjetima pri slaganju ove zbirke. (Veljko Valentin Škorvaga)
 
Cantus d.o.o., 2018.
Broj izdanja: Can. 176-9200
ISMN 979-0-801349-20-0