Pretraživanje odaberi kategoriju

Lazarin, Branko: Gudački kvartet

partitura i dionice
Gudački kvartet
Ubaci u košaricu
Cijena: 11,15 € 84,01 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
BRANKO LAZARIN /skladatelj, glazbeni pedagog i pisac/ (Blaškovec, kraj Sv. Ivana Zeline, 22. kolovoza 1940.) Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je kompoziciju kod Stjepana Šuleka, usavršavao se na Državnoj visokoj glazbenoj školi u Kölnu kod Milka Kelemena. Od 1971. do 1980. bio je nastavnik na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu. Od 1980. profesor je teorijskih predmeta na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, prvo u zvanju docenta, zatim kao izvanrednog profesora te, do umirovljenja, redoviti profesor u trajnom zvanju. Kao glazbeni pisac suradnik je u dnevnicima, tjednicima (Telegram), periodičnim publikacijama (Svesci, Primijenjena psihologija, Encyclopedia moderna) i Radio-Zagrebu (treći program).
 
 
Cantus d.o.o., 2014.
Broj izdanja: Can. 109-3537
ISMN 979-0-801333-53-7