Pretraživanje odaberi kategoriju

O časopisu Cantus

Glasilo Hrvatskog društva skladatelja

Časopis Cantus službeno je bio glasilo Hrvatskog društva skladatelja, ali i jedini časopis u Hrvatskoj koji je bio posvećen isključivo domaćoj glazbi. Preteča časopisa Cantusa bili su bilteni HDS-a koji su služili informiranju članstva i izlazili su prema potrebi. Ipak, već krajem četrdesetih godina pojavljuju se Muzičke novine, a 1950. Muzička revija kojih je Društvo bilo suizdavač. Kako je izdavanje tiskovine uvijek bio složen i financijski zahtjevan posao, oba lista su nakon par brojeva zamrla.

U razdoblju od 1979. do 1993. bilten HDS-a izlazi redovito, da bi se od te godine počeo pojavljivati u tehnološki naprednijem izdanju i pod novim imenom: Cantus. Pod uredništvom Jagode Martinčević časopis napreduje prema ozbiljnom i relevantnom periodičkom izdanju koje redovito informira o zbivanjima koja dotiču hrvatsku glazbu.

Godine 1998. uredništvo preuzima Erika Krpan, čija stručnost, znanje i stvaralačka energija, u kombinaciji sa sve većim financijskim mogućnostima Društva, uvodi Cantus u njegovo zlatno doba. Časopis raste kako brojem stranica i tekstova, tako i kvalitetom i tehnologijom opreme, pa uz informiranje i komentiranje glazbenih događaja donosi i niz vrijednih članaka, feljtona, kolumni i ostalih tekstova koji doprinose obogaćenju glazbene i muzikološke scene.

Kako takav koncept postaje sve teži za financiranje, Predsjedništvo Društva početkom 2006. godine donosi odluku o racionalizaciji sredstava, pa se tiskovina pojavljuje u novinskom formatu na smanjenom broju stranica i u skromnijoj opremi. Pod novim uredništvom, Cantus obrađuje šire glazbene teme, te poseban naglasak stavlja na autorsko-pravna pitanja, čime započinje osvješćivanje i edukaciju članstva, te širenje društvene svijesti o pravima glazbenika.

Cantus je izlazio dvomjesečno sve do 2021.

Tako je i  2021. objavljeno 6 brojeva u 5 svezaka, sa znatno smanjenim brojem stranica po broju, u skladu s linearnim smanjenjem budžeta za sve projekte HDS-a/Cantusa d.o.o. u krizno doba potresa i pandemije. 

Na sjednici Skupštine predstavnika Hrvatskoga društva skladatelja održanoj 14. prosinca 2021., odlučeno je da časopis Cantus od 2022. više neće izlaziti. To znači da je dvobroj 230–231 s datumom od prosinca 2021. posljednji koji ste mogli prelistati. 
 
No tu nije kraj promicanju i potpomaganju hrvatske autorske glazbe već sredinom 2021. godine pokrenut je internetski portal glazba.hr, specijalizirani glazbeni portal, čiji je osnivač Hrvatsko društvo skladatelja, a izdavač HDS-ova nakladnička kuća Cantus d.o.o.Tako da nakon zatvorene posljednje stranice časopisa, ostajemo u kontaktu na području nekih novih mogućnosti i prostora komunikacije.
 

Izdanja časopisa potražite na linku www.hds.hr/cantus-casopis.