Pretraživanje odaberi kategoriju

Bujić, Bojan: Preludij, Arija i Ples - In Memoriam J.S.S., za klarinet solo

Preludij, Arija i Ples - In Memoriam J.S.S., za klarinet solo
2
izdanje:
Ubaci u košaricu
Cijena: 5,57 € 41,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Odaberite opcije:
Suita je komponirana godine 1965., u spomen desete obljetnice smrti Josipa Stolzera-Slavenskog (1896.-1955.), što objašnjava inicijale iz naslova. Aleatorička notacija, dugačka melodijska linija i kompleksne ritmičke strukture aludiraju na aspekte njegova stila.
Suita je izvorno napisana za obou, a zahvalnost za ideju o verziji za klarinet dugujem Petru Bergamu. Transponiranjem za kvintu niže pokazala se potreba za premiještanjem pojedinih tonova u višu oktavu; svi su ostali detalji originalne verzije za obou ostali nepromijenjeni.
(Bojan Bujić)
 
 
Redaktor i korektor notnog teksta: Petar Bergamo
Notografija: Andrej Skender
Cantus d.o.o. 2016.
Broj izdanja: Can.137-3810
ISMN 979-0-801333-81-0