Pretraživanje odaberi kategoriju

Hrvatski dječji festival: 2000.

Djeca nose svjetove na dlanu

2000. godine, po sedmi put, održao se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Hrvatski dječji festival - Zagreb. Ostvarena je namjera Umjetničkog odbora i organizatora da u glavnom gradu Lijepe naše okupi ponajbolje autore i izvođače na području popularne dječje pjesme. Festival je postao najmasovnije okupljalište djece iz cijele Hrvatske. I ovom prigodom, dječji zborovi i njihovi solisti izveli su pjesme širokoga tematskog kruga, pa je za očekivati da će mnoge od njih, među dosad više od stotinu pedeset izvedenih, zaživjeti u programima radiopostaja, televizije, koncerata, škola, prenoseći poruku Djeca nose svjetove na dlanu
(Dalibor Paulik) 

Uz CD objavljena je kaseta i notno izdanje. 

Hrvatski dječji festival – Zagreb 2000. 
Cantus, 2000. 
988 984 900 2