Pretraživanje odaberi kategoriju

Adalbert Marković: Naš kanat je lip - V. zbirka skladbi

U ovoj zbirci okupljen zborski opus onaj je dio Markovićeva zborskog stvaralaštva koji se temelji na istarskom glazbenom idiomu. lako brojem nevelik - unutar cjelokupnoga zborskog stvaralaštva od osamdesetak jedinica - može na stanovit način poslužiti kao paradigma za širinu Markovićevih skladateljskih zanimanja, osobito ako je posrijedi tonski zapis, tradicionalan u skladbama iz ranih šezdesetih (Koza iz 1962. i Moja mati iz 1964. godine, obje skladbe na stihove Mate Balote), oslobođen granica taktnih crta, usredotočen na postizanje što većeg emocionalnog učinka sa što oskudnijim sredstvima, ali uvijek unutar funkcionalnog pristupa zborskom slogu (Trenos, tužaljka za poginulim prijateljima iz 1977., bez teksta) i, napokon, uravnotežen, dotjeran u okomitim i vodoravnim odnosima, u kojem je folklorni idiom jedan od parametara unutar strukturalne cjeline skladbe, a ne puki tematski predložak podvrgnut ponekad jednostavnijoj a ponekad složenijoj obradbi (Kanat iz 2000. godine na stihove Miroslava Sinčića). Sličnu je skladateljsku putanju moguće otkriti i u drugim segmentima Markovićeva stvaralaštva, pa se i stoga to stvaralaštvo s punim pravom motri unutar tzv. srednje struje hrvatske glazbene produkcije u drugoj polovici 20. stoljeća. 
(Erika Krpan) 
 
HDS - Pučko otvoreno učilište Poreč - Cantus, 2001. 
988 984 9357 
M-706710-02-0