Pretraživanje odaberi kategoriju

Krsto Odak: Prva passacaglia, op. 35, za gudački orkestar

Prva passacaglia, op. 35, za gudački orkestar
Ubaci u košaricu
Cijena: 6,97 € 52,52 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Krsto Odak (1888.-1965.): Prva passacaglia, op. 35, za gudački orkestar, u istom je formatu, poznate zelenkaste boje s uočljivim prezimenom skladatelja na naslovnici, a kao predgovor je Zoran Juranić pridodao redaktorske bilješke glede usklađivanja partiture s rukopisnim originalom. Djelo je izvorno skladano za orgulje kao Passacaglia op. 34c, u obliku baroknih varijacija, tj. tema se donosi u basu, a potom se granaju polifone varijacije u višim dionicama, svaki put u novom obliku. Ima 20 varijacija, koje je sam Odak preradio kao opus 35 za gudački orkestar. Skladba je u tradicionalnom neobaroknom ugođaju, čvrstoga g-mola, koji u baroknom stilu završava prosvjetljavajućim kvintakordom G-dura. Kao svećenik do 1919., a i teolog, Odak je u toj skladbi pokazao najbolje odlike svojega tradicionalističkog stila koji je usvojio tijekom studija kod patera Hartmanna u Münchenu. Uz to, Passacaglia je jedna od njegovih najpoznatijih i najizvođenijih skladbi. Broj izdanja je Can.125-3643, i kao i ostala izdanja Cantusa, donosi osnovne podatke i na engleskom jeziku. Skladba traje devet minuta. (Također objavljeno 2015. godine, s bilješkom o skladatelju na hrvatskom i engleskom jeziku, u notografiji Andreja Skendera.)

(Đurđa Otržan, časopis Cantus br. 200/201)

 

Cantus d.o.o., 2015.

Broj izdanja: Can. 125-3643

ISMN 979-0-801333-64-3