Pretraživanje odaberi kategoriju

Fio, Dinko: Izvorne dalmatinske pjesme i skladbe na pjesničke stihove

Mješoviti, ženski i dječji sastavi
Izvorne dalmatinske pjesme i skladbe na pjesničke stihove
3
Izdanje Izvorne dalmatinske pjesme i skladbe na pjesničke stihove (mješoviti, ženski i dječji sastavi) objavljuje se o 85. obljetnici života Dinka Fia, skladatelja, zapisivača i obrađivača brojnih napjeva južne Dalmacije, i to otočkih podneblja u kojima je živio i kojima je cijeli život ostao blizak. Dinko Fio, uz Ljubu Stipišića Delmatu, dobitnik je novoustanovljene Nagrade “Franjo Ksaver Kuhač” za životno djelo za autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicijske glazbe koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja. Oba stvaralačka opusa predstavljena su u ediciji ars croatica, Stipičićev 2008., i sada Fiov, 2009. godine.
 
Nakladnik je u potpunosti poštivao dijalektalnu arhaičnost jezika koja je sačuvana u zbirci, te je u cijelosti zadržao autorov leksik, od pisanih dijelova njegova teksta do notnih primjera koji su ostali u izvornome obliku, onako kako ih je autor predao nakladniku. Od prvoga zapisa Sjela djeva pokraj mora iz 1943. (tada devetnaestogodišnjaka) pa do posljednjega, poštivala se želja skladatelja i zapisivača u očuvanju doslovne izvornosti njegova rukopisa. Zbirka broji 191 napjev. 
 
U izdanje, odnosno uz pojedine napjeve, također je uvršten i autorov rječnik dijalektalnih pojmova otočkih zajednica. Time je usmeno narodno stvaralaštvo dobilo i jezičnu, ne samo glazbenu dimenziju.

 

Cantus d.o.o., 2009.
Broj izdanja: Can. 054-0990
ISMN 979-0-706710-99-0