Pretraživanje odaberi kategoriju

Bergamo, Petar: Druga simfonija

Opera sinfonica a due parti, quattro atti
Druga simfonija
1
Ubaci u košaricu
Cijena: 11,15 € 84,01 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »
Druga simfonija (1964.) Petra Bergama je velika, u vidu grandiozne tonske freske (s 4 trublje, 4 roga, 6 trombona, 2 tube, 6 timpana i ostalom povećanom mašinerijom) izrađena studija kontinuiteta. Njezinu nabujalu, resku fakturu tvore tri osnovna sonorna sloja: najprije vlastita, čudnovatim nabojem kromatike obojena temeljna misao, koje se elastični kraci protežu i na mnoga sporedna, čak pedalno-harmonizirajuća područja; zatim, u dvanaesttonski niz poredana slavna Wagnerova tema iz Tristana, koja se nikad ne ponaša na wagnerijanski način možda i zbog toga jer ju glavna, autorova tema neprekidno nadgledava sa strane; konačno, tu su prema načelu palimpsesta (staroga, pergamentskog zapisa koji je skinut i pokriven novim tekstovima, ali se uvijek ukleto vraća i poput usuda probija preko njih) korišteni elementi starije (Čajkovski: Peta simfonija, Respighi: Rimske pinije) i novije (Šostakovič: Sedma simfonija, Lenjingradska, Šulek: Druga simfonija, Eroica) modernosti. ...
Dubravko Detoni

 

Cantus d.o.o., 2012.
Broj izdanja: Can. 071-3155
ISMN 979-0-801333-15-5
 
Izdavanje ove partiture omogućeno je donacijom zaklade Adris iz Rovinja / The publication of this score was facilitated by the donation of Adris Foundation from Rovinj