Pretraživanje odaberi kategoriju

Obradović, Petar: Hrvatska glazba za trublju

Mladi hrvatski trubljač Petar Obradović svira djela hrvatskih skladatelja Mladena Tarbuka, Petra Obradovića, Stjepana Šuleka, Dubravka Detonija te Nikole Obradovića. 

Cantus - HDS - HRT, 2000. 
988 984 902 
 

Mladen Tarbuk  Petrove fanfare, za 12 trublja   
Petar Obradović  Trumpet Suite, za trublju i glasovir  Pierina Cavaliere-Mršić, glasovir 
Stjepan Šulek  Sonata  Pierina Cavaliere-Mršić, piano 
Dubravko Detoni  Silber-Suite, za trublju i fagot  Aleksandar Čolić, fagot 
Nikola Obradović  Pastorala, za krilnicu i orgulje  Margit Cetinić, orgulje 
Mladen Tarbuk  Concerto grosso, za trublju, rog, trombon i gudače  Bank Harkay, rog | Vanja Lisjak, trombon | Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Mladen Tarbuk, dirigent 
Petar Obradović  Rapsodia Croatica, za trublju i orkestar  Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije | Tonči Bilić, dirigent