Pretraživanje odaberi kategoriju

Očić, Ljerka: Hrvatska orguljska glazba I

Hrvatska orguljska glazba I
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Dva CD-a istoimena naziva donose zvučne zapise markantnih opusa nacionalne orguljske literature i to u rasponu od skladbi starih majstora do djela naših suvremenika. Riječ je o anonimnim rukopisima iz franjevačkih samostana u Klanjcu i na Košljunu, djelima A. Motovunjanina, J. Bajamontija, F. Livadića i F. Dugana te partiturama B. Papandopula, F. Paraća, A. Klobučara, M. Ruždjaka, D. Kempfa, K. Seletkovića i Lj. Očić. Dva diskografska izdanja promoviraju hrvatsku orguljsku glazbu od renesanse do danas, a najstariji zapis, zabilježen na prvome CD-u, potiče iz 16. stoljeća. 
„Pri osmišljavanju ove male antologije hrvatskog orguljaštva… željela sam ostvariti i povijesni pregled orguljskog stvaralaštva prateći stilska razdoblja, pokušavajući ukazati na kontinuitet hrvatskog orguljaštva sve do današnjih dana kada… nastaje veliki broj antologijskih skladbi…“ (Ljerka Očić, iz teksta dvojezičnog izdanja popratne knjižice; hrvatski/engleski) 

Cantus d.o.o., 2009. 
988 052 0696 2 (CD 1)

Andrija Motovunjanin  Tri frottole   
Anonymous  Sonata u G-duru  Croatia, 18th century - from a collection preserved at the Franciscan monastery in Klanjec 
Anonymous  Menuet u G-duru   
Anonymous  Pastorella u F-duru   
Anonymous  Sonata u F-duru   
Anonymous  Sonata u G-duru  Croatia, 18th century - from a collection preserved in the archives of the Franciscan monastery on Košljun 
Anonymous  Pastorella u G-duru   
Julije Bajamonti  Sonata u B-duru   
Julije Bajamonti  Sonata u F-duru   
Ferdo Livadić  Andante pro ecclesia   
Franjo Lučić  Elegija   
Franjo Dugan  Toccata u g-molu