Pretraživanje odaberi kategoriju

Očić, Ljerka: Hrvatska orguljska glazba II

Hrvatska orguljska glazba II
Ubaci u košaricu
Cijena: 9,95 € 74,97 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Dva CD-a istoimena naziva donose zvučne zapise markantnih opusa nacionalne orguljske literature i to u rasponu od skladbi starih majstora do djela naših suvremenika. Riječ je o anonimnim rukopisima iz franjevačkih samostana u Klanjcu i na Košljunu, djelima A. Motovunjanina, J. Bajamontija, F. Livadića i F. Dugana te partiturama B. Papandopula, F. Paraća, A. Klobučara, M. Ruždjaka, D. Kempfa, K. Seletkovića i Lj. Očić. Dva diskografska izdanja promoviraju hrvatsku orguljsku glazbu od renesanse do danas, a najstariji zapis, zabilježen na prvome CD-u, potiče iz 16. stoljeća. 
„Pri osmišljavanju ove male antologije hrvatskog orguljaštva… željela sam ostvariti i povijesni pregled orguljskog stvaralaštva prateći stilska razdoblja, pokušavajući ukazati na kontinuitet hrvatskog orguljaštva sve do današnjih dana kada… nastaje veliki broj antologijskih skladbi…“ (Ljerka Očić, iz teksta dvojezičnog izdanja popratne knjižice; hrvatski/engleski) 

Cantus d.o.o., 2009. 
989 052 0788 2 (CD 2)

Boris Papandopulo  Toccata chromatica   
Frano Parać  Pastorella   
Anđelko Klobučar  Ciklus Pjesma stvorova sv. Franje Asiπkog   
Marko Ruždjak  Centone   
Krešimir Seletković  Toccata   
Ljerka Očić  Improvizacija “Celestis hyerarchia aeterna”   
Davorin Kempf  Fantazija 1991.