Pretraživanje odaberi kategoriju

Modrušan, Klasja: Snoviđenja

Vokalna lirika hrvatskih skladatelja
Snoviđenja
Ubaci u košaricu
Cijena: 13,27 € 99,98 kn sa PDV-om
Dodaj u favorite »

Sergej Evseev, violina i Hrvatska komorna filharmonija / Marijan Modrušan, violina i Darko Domitrović, glasovir / Quodlibet ansambl i Marijan Makar, gitara / Krešimir Has, orgulje / Gudački kvartet Sebastian / Branko Mihanović, oboa i Marija Mlinar, harfa / Zagrebački gitaristički kvartet / Dario Golčić, oboa i Dijana Grubišić Ćiković, harfa / Lana Bradić, glasovir / Simfonijski orkestar HRT i Pavle Dešpalj, dirigent / Daniel Detoni, glasovir i Tamara Coha Mandić, flauta / Akademski zbor „Ivan Goran Kovačić“ i dirigent Luka Vukšić 

Dvostruki album sopranistice Klasje Modrušan (CD 1 – Samo je u Bogu mir – duhovne popijevke; CD 2 – San – svjetovne popijevke) donosi 27 napjeva uz pratnju različitih instrumentalnih ansambala te pjevačkog zbora, sve iz pera hrvatskih skladatelja. Vokalna lirika predstavljena je kroz stvaralaštvo J. K. W. von Morgensterna, D. Pejačević, J. Gotovca, B. Papandopula, E. Cossetta, A. Klobučara, M. Tarbuka, I. Josipovića, T. Uhlika, I. Lang, K. Odaka, J. Hatzea, B. Berse, I. Zajca i V. Lisinskoga. 
Stilske osobine odabranih rukopisa obuhvaćaju dva stoljeća nacionalne glazbene povijesti (19. do 21. stoljeće). Dio skladbi posvećen je sopranistici (djela M. Tarbuka i T. Uhlika, dok je skladatelj I. Josipović dodao sopransku dionicu u opusu Samba per voce e chitare upravo za K. Modrušan). Ona je također potaknula P. Dešpalja na instrumentaciju Četiri pjesme J. Hatzea koje su izvorno skladane za glas i glasovir. 
Komentare u dvojezičnom izdanju popratne programske knjižice napisala je Gordana Krpan (hrvatski / engleski). 

Cantus d.o.o., 2011. 
989 052 07572