Pretraživanje odaberi kategoriju

56. Glazbena tribina Opatija

56. Glazbena tribina Opatija

Od 7. do 10. studenoga održat će se 56. Glazbena tribina Opatija. Program tribine i ove će godine ponuditi izvrsne koncerte Hrvatskih i inozemnih umjetnika, kao i okrugle stolove, predavanja i radionice.

 

7. 11. | Četvrtak

20:00 | Zlatna dvorana Hotela Imperial

Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ivan Josip Skender, dirigent

Arijana Gigliani Philipp, sopran

Davor Bobić: Zagorske slike, suita za simfonijski puhački orkestar

Anđelko Igrec: Granny's Song, za simfonijski puhački orkestar

Ivana Kiš: Protest, za sopran i orkestar – praizvedba

Tena Ivana Borić: Pregnancy Mode, za puhački orkestar i udaraljkepraizvedba

Danijel Legin: Dyptich, za puhački orkestarpraizvedba

Tomislav Uhlik: Satyricon, za simfonijski puhački orkestar

 

8. 11. | Petak

10:00 | KULTURNI DOM ZORA

Artist talk

Ansambl MIMITABU

Moderator: Margareta Ferek-Petrić

 

12:00 | Zlatna dvorana HOTELA IMPERIAL

Arijana Gigliani Philipp, sopran

Ivan Batoš, klavir

Berislav Šipuš: Tri pjesme na stihove Jure Kaštelana

Margareta Ferek- Petrić: Last smoke, za klavir

Tibor Szirovicza: Songs for Arja, za sopran i klavir

Berislav Šipuš: Ricercare, za klavir

Margareta Ferek- Petrić: Liederzirkus, za sopran i klavir

 

19:00 | Zlatna dvorana HOTELA IMPERIAL

Ansambl Mimitabu

Rei Munakata, dirigent

Johan Svensson: ampèrian loops – III

Mladen Tarbuk: Quatre épigrammes de temps, za piccolo/flautu/alt flautu/bas flautu, klarinet/bas klarinet, vibrafon/cajón, klavir, violinu i violončelo praizvedba

Frano Đurović: io sono je t’aime, za ansambl i elektroniku praizvedba

Hanna Hartman: The Boiler Room

Ricardo Eizirik: Junkyard piece IIa

 

22:30 | ZLATNA DVORANA HOTELA IMPERIAL

Matej Meštrović, klavir

Motiv / Improvizacija / Kompozicija

 

9. 11. | Subota

10:00 | KULTURNI DOM ZORA

Predavanje: Andys Skordis

Takedimi… ritam i poliritam

 

12:00 | ZLATNA DVORANA HOTELA IMPERIAL

Zagrebački kvartet saksofona

Tomislav Uhlik: Šareni izlog, za kvartet saksofona

Marko Ruždjak: Arioso, za kvartet saksofona

Vjekoslav Nježić: Jakovljev san, za kvartet saksofona

Stanko Horvat: Rocambole, za kvartet saksofona

Viktorija Čop: Nova skladba, za kvartet saksofonapraizvedba

Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike

 

15:00 | KULTURNI DOM ZORA

Artist talks

ElektroINKeMenT

Moderator: Jana Haluza

Zagrebački kvartet saksofona

Moderator: Iva Lovrec Štefanović

 

17:00 | Zlatna dvorana HOTELA IMPERIAL

Ansambl Synchronos

Ivan Josip Skender, dirigent

Sanda Majurec: Citywalk, za flautu, klarinet, violinu, violončelo, udaraljke i klavirpraizvedba

Nico Muhly: Doublespeak, za komorni ansambl

Boris Jakopović: Elements eternal – praizvedba

Reiko Füting: F/fern, za ansambl

Dubravko Detoni: Duo, za dva proizvoljna glazbala – praizvedba 

Andys Skordis: "u...zu" wailing – praizvedba

 

22.30 | Zlatna dvorana HOTELA IMPERIAL

ElektroINKeMenT

INK Experiment duo: Ivana Kuljerić Bilić & Nikola Krbanyevitch, vokali, udaraljke i elektronika

Mathieu Teissonniere, elektronika, kontrabas, el. gitara

Igor Kuljerić: Folk art

Marko Markuš: One for D. M., za udaraljke i elektroniku – praizvedba

Bruno Giner: Miroirs de peaux, za udaraljke i elektroniku – praizvedba

Silvio Foretić: Inter-ludium

                        Inter-tango iz opere Maršal

ElektroINKeMent: Y.org

 

10. 11. | Nedjelja

11:00 | Zlatna dvorana HOTELA IMPERIAL

Završni koncert Majstorskoga tečaja za studente instrumentaliste (studenti akademija u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli)

Voditeljice/mentorice: Mia Elezović i Ivana Bilić

Mirela Ivičević: Growing3, za saksofone i klavir

Viktorija Čop: disPLAY, za mezzosopran, violinu, violončelo, harmoniku i klavir 

Tomislav Uhlik: Elegija i ples, za flautu, violu i harfu

Krešimir Seletković: Slow motion, za flautu i harfu

Frederic Rzewski: Coming together