Pretraživanje odaberi kategoriju

Natječaj - PDF izdanja mladih skladatelja

Natječaj - PDF izdanja mladih skladatelja

 

Projekt izdavanja skladbi hrvatskih skladatelja mlađe generacije u digitalnom (PDF) obliku

Hrvatsko društvo skladatelja i izdavačka kuća Cantus d.o.o. pokreću projekt izdavanja skladbi skladatelja suvremene klasične glazbe mlađe generacije u digitalnom – PDF obliku.

Osnovna ideja projekta jest da se mladim skladateljima omogući jednostavniji i manje financijski zahtjevan put do profesionalnog objavljivanja njihovih skladbi, a da se istovremeno ta izdanja učine brzo i lako dostupnima zainteresiranoj publici, izvođačima i dr.

 

Pravilnik projekta:

 

Skladbe za objavljivanje unutar edicije biraju se temeljem natječaja koji se objavljuje periodički. Odabir skladbi za objavu provodi prosudbena komisija u sastavu:

Danijel Legin, urednik edicije

Tomislav Oliver

Margareta Ferek-Petrić

Komisija će se u svom izboru voditi kvalitetom prijavljenih djela kao temeljnim kriterijem, no u obzir će se uzimati i pretpostavljena razina potražnje za djelom, tj. potencijalna stvarna potreba za notnim materijalom (npr. je li u planu izvedba, je li se djelo do sada više puta izvodilo i sl.) Posebno će se pritom obratiti pažnja na nove skladbe koje naručuju manifestacije HDS-a (MBZ, Glazbena tribina Opatija, autorski koncerti….).

Djela će biti dostupna putem internetske stranice Cantusa d.o.o. (postojećeg internetskog dućana). Po izvršenoj narudžbi i uplati, Cantus šalje kupljene notne materijale korisniku na e-mail adresu.

Na ovaj način mogu se kupiti kompletni izvedbeni materijali (partitura i dionice) za skladbe pisane za jednog do 6 izvođača; za veća djela moguće je kupiti samo partituru, a dionice će, baš kao i u slučaju tiskanih izdanja, biti moguće za izvedbu unajmiti putem službe Muzičkih materijala HDS-a.

Izdanje će na webu Cantusa biti popraćeno i osnovnim informacijama o skladatelju (dvojezično!), linkom na njegovu web stranicu ili neki digitalni servis na kojem se mogu čuti njegove skladbe te linkom na snimku izdanog djela, ako ona postoji.

 


 

Natječaj:

 

 • na natječaj se mogu prijaviti redovni članovi Hrvatskog društva skladatelja, koji u 2019. godini navršavaju najviše 35 godina (iznimno do 40 godina ako prijava odskače kvalitetom)
 • prihvaćaju se skladbe za solo instrumente te komorna djela i djela za ansamble do 16 glazbenika (elektronika dozvoljena)
 • ne prihvaćaju se prijave studenata
 • svaki skladatelj može poslati do tri prijave
 • prihvaćaju se isključivo skladbe već raspisane u nekom od programa za računalni prijepis nota
 • djelo ne smije biti ranije objavljeno kod drugog izdavača, u bilo kojem obliku (fizički/digitalno)
 • komisija zadržava pravo ne izabrati niti jedno od pristiglih djela za objavu

 

U slučaju odabira njegove partiture, skladatelj se obvezuje:

 • potpisati ugovor s izdavačem - Cantusom d.o.o. za ekskluzivno pravo objavljivanja skladbe (digitalno izdanje ne isključuje mogućnost tiskanog izdanja istoga djela u budućnosti)
 • da neće sam distribuirati djelo ili pripadajuće materijale ni u kojem obliku
 • ustupiti izvorne datoteke prijepisa (Sibelius, Finale…)
 • prije objavljivanja skladbe izvršiti završni pregled i korekturu, odobriti objavljivanje (nakon objavljivanja skladbe, ispravljanje manjih, naknadno uočenih grešaka je moguće, no veći zahvati i izmjene u notnome tekstu mogući su samo o skladateljevu trošku!)

 

Prijava treba sadržavati:

 • partituru u PDF formatu
 • trajanje i godinu nastanka skladbe
 • informaciju je li djelo izvedeno + podaci o izvedbi (datum, mjesto, izvođači) ili je izvedba u planu
 • kratku biografija skladatelja, (max. 1800 znakova) s kontakt podacima
 • snimku djela (ako postoji) – audio file ili link

 

Prijava se šalje u .zip datoteci putem jednog od servisa za prijenos datoteka (wetransfer, jumbomail i slično) na e-mail adresu: marija.saraga@cantus.hr.

 

Rok za slanje prijava je 27. svibnja 2019. u 12:00 sati (podne).