Pretraživanje odaberi kategoriju

Autorski koncert Silvija Foretića

Pozivamo vas na autorski koncert Silvija Foretića u povodu 75. rođendana, u ponedjeljak, 26. listopada 2015. u Hrvatskom glazbenom zavodu, s početkom u 20 sati.
Autorski koncert Silvija Foretića
Autorski koncert SILVIJA FORETIĆA u povodu 75. rođendana
Hrvatski glazbeni zavod – ponedjeljak, 26. listopada 2015. u 20 sati
 
 
 
Program
 
Melusine, komorna tonska pjesma za 9 instrumenata i pjevajućeg dirigenta
 
prema komadu Yvana Golla                                                                                 
 
Cantus Ansambl
 
Berislav Šipuš, dirigent                                                                                                                                
 
 
 
Monotonia za gudače i klavir                                                          
 
Srebrenka Poljak, klavir
 
Cantus Ansambl
 
Ivan Josip Skender, dirigent
 
          
 
Sonate nostalgique za jednog pijanista na dva
 
Silvio Foretić, klavir
 
 
 
Na lijepoj smeđoj Rajni za gudače i klavir                                    
 
Srebrenka Poljak, klavir
 
Cantus Ansambl
 
Ivan Josip Skender, dirigent
 
 
 
Valse macabre, kantata za pjevačicu i salonski orkestar             
 
Martina Gojčeta Silić, solistica
 
Cantus Ansambl
 
Ivan Josip Skender, dirigent