Pretraživanje odaberi kategoriju

Autorski koncert Berislava Šipuša - u povodu 60. rođendana

 Autorski koncert Berislava Šipuša - u povodu 60. rođendana
 
 
Hrvatsko društvo skladatelja, Cantus d.o.o. i Cantus Ansambl
 
pozivaju Vas na autorski koncert Berislava Šipuša, u povodu 60. rođendana!
 
 
Ponedjeljak, 4. lipnja 2018.
 
Lauba, početak u 19.30 sati
 
 
 
Koncert počinje u 20 sati, a prije koncerta, od 19.30 sati, održat će se razgovor s autorom.
 
Ulaz je slobodan!
 
________________________________
 
Program koncerta:
 
 
Dick Tracy and the Mistery of Pretty Piet, za basklarinet, tam-tam i zvončiće (1991.)
 
Ratko Vojtek, basklarinet
 
 
 
Play, za glasovir i gudače
 
Cantus Ansambl
 
Berislav Šipuš, dirigent
 
Borjan Oliver, glasovir
 
 
 
And Then… Turn to the Mountain, za flautu i gitaru (2005.)
 
Dani Bošnjak, flauta
 
Srđan Berdović, gitara
 
 
 
Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie, za 13 instrumenata i improvizatore (2003.)
 
Cantus Ansambl
 
Berislav Šipuš, dirigent
 
Alba Nacinovich, vokal
 
Elvis Stanić, el. gitara
 
* * *
 
Three Short Tales from the Blind Forest, za violinu i glasovir (2018.)*
 
Katarina Kutnar, violina
 
Berislav Šipuš, glasovir
 
 
 
Ad Te…, concertino za violončelo i gudače (2010.)
 
Cantus Ansambl
 
Berislav Šipuš, dirigent
 
Andrej Petrač, violončelo
 
 
 
Ricercare, za glasovir (2000.)
 
Katarina Krpan, glasovir
 
 
 
In der Ferne…, za instrumentalni ansambl (proširena verzija, 2018.*)
 
Cantus Ansambl
 
Berislav Šipuš, dirigent
 
 
* – praizvedba