Pretraživanje odaberi kategoriju

Nova notna izdanja za učenike tambura!

Nova notna izdanja za učenike tambura!

 

Novo notno izdanje literature za tambure za učenike osnovne glazbene škole od 1. do 3. razreda

Etide za Bisernicu 1 i Etide za Brač 1

Zbirke etida originalno pisanih ili transkribiranih, pomno razrađenih i odabranih za kvalitetan napredak u sviranju, namijenjenih učenicima tambure – bisernice i brača.

Zbirke uz etide sadrže i tempo i dinamiku, ljestvice, artikulaciju te ukrase na tamburama.

Autor zbirke je Veljko Valentin Škorvaga, nastavnik tambura na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, uz koautore, nastavnike tambura u Glazbenoj školi Požega.

Zbirke su metodički i didaktički prilagođene učenju navedenih instrumenata i u skladu s planom i programom osnovnih glazbenih škola.

Cijena svake zbirke je 80 kn, a može se koristiti u nastavi prva tri do četiri razreda osnovne glazbene škole.

U pripremi su i druga izdanja istog izdavača: Etide za Bisernicu 2, Etide za Brač 2, Barok za Bisernicu 1, Barok za Bisernicu 2, Barok za Brač 1 i Barok za Brač 2.

Navedena izdanja Cantusa d.o.o. i Hrvatskog društva skladatelja upotpunit će potrebnu i nedostatnu literaturu za učenike tambure u osnovnim glazbenim školama.

Narudžbu možete obaviti putem web stranice www.cantus.hr, slanjem e-maila na adresu darinka.ilic@cantus.hr ili telefonom, na 01/4825 360.