Pretraživanje odaberi kategoriju

In memoriam - Nikša Njirić

In memoriam - Nikša Njirić

 

NIKŠA NJIRIĆ

In memoriam

(Dubrovnik, 13. travnja 1927. – Zagreb, 31. srpnja 2016.)

 

Zagreb, 12. listopada 2016.

Dvorana Hrvatskoga društva skladatelja, Berislavićeva 9

18 sati

 

 

Uvodne riječi

 

Antun Tomislav Šaban

Pero Gotovac

 

 

Program

 

Elegija, za violu i gitaru (2005.)

(stavak iz Kvinteta za gitaru i gudački kvartet Susreti na žicama)

 

Dragan Rucner, viola

Darko Petrinjak, gitara

 

 

Treći gudački kvartet (1974.)

3. stavak - Presto (Pizzicato-tremolo-glissando)

 

Gudački kvartet Rucner

Ivana Penić Defar, violina

Ana Paula Knapić Franković, violina

Dragan Rucner, viola

Snježana Rucner, violončelo

 

 

Hommage à Sorkočević, za tri gitare (1978.)

Adagio

Allegro

Presto

 

Zagrebački gitarski trio

Darko Petrinjak

István Römer

Goran Listeš