Pretraživanje odaberi kategoriju

Nova notna izdanja za učenike tambura!

Nova notna izdanja za učenike tambura!
NOVA NOTNA IZDANJA ZA TAMBURE
 
 
za učenike 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole, 2. pripremnog razreda te 1. i 2. razreda srednje glazbene škole
 
Zbirke sadrže transkribirane i obrađene etide raznih autora, kao i originalne etide za tambure. 
Etide su poredane po težini i po tehničkim karakteristikama, gdje se na muzikalan način rješavaju razni zahtjevi – u smislu tehnike lijeve i desne ruke, ritma, artikulacije, ukrasa, agogike, dinamike i fraziranja. 
 
Namijenjene su učenicima glazbenih škola, od 4. do 6. razreda osnovne glazbene škole, 2. pripremnog razreda, 1. i 2. razreda srednje glazbene škole, kao i svima zainteresiranima koji žele proširiti svoje umijeće sviranja. 
 
Autor zbirki je Veljko Valentin Škorvaga, nastavnik tambura na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, uz koautore, nastavnike tambura u Glazbenoj školi Požega.
 
Navedena izdanja Cantusa d.o.o. i Hrvatskog društva skladatelja upotpunit će potrebnu i nedostatnu literaturu za učenike tambure.
 
Cijena svake zbirke je 80 kn, a narudžbu možete obaviti putem web stranice www.cantus.hr, slanjem e-maila na adresu darinka.ilic@cantus.hr ili telefonom, na 01/4825 360.
 
Više o izdanju pogledajte ovdje: Etide za bisernicu 2   i  Etide za brač 2