Search odaberi kategoriju

Bersa, Blagoje: Flame, opera in 3 acts

partitura i dionice
Flame, opera in 3 acts
2
Nakon gotovo sedam desetljeća scenskog zaborava opusa koji predstavlja povijesnu stranicu u razvoju hrvatske Moderne, u 2006. godini premijerno je izvedena opera „Oganj“ (HNK Zagreb) i objavljeno je prvo suvremeno izdanje partiture i dionica. „Geneza Bersina „Ognja“ krije još jednu, nedovoljno isticanu vrijednost – riječ je o djelu čiji su svi stilski parametri duboko ukotvljeni u tokove europskih glazbenih kretanja i čiji kozmopolitizam vezuje hrvatsku glazbu uz maticu srednjeeuropskih glazbenih stremljenja na početku 20. stoljeća… Vjerujem da će objavljivanjem ove partiture i orkestralnih dionica, opera „Oganj“… postati dostupnijom… Time će bar djelomično biti vraćen dug Blagoju Bersi, umjetniku bez kojega bi naša glazbena povijest bila neizrecivo siromašnija i provincijalnija“. (Zoran Juranić) 
 
Tekst: dr. A. M. Willner; Prijevod: Ante i Truda Stamać 
 
Izdanje je tiskano prema izvornoj rukopisnoj partituri Blagoja Berse (1873.- 1934.) pohranjenoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 
 
Redakcija: Zoran Juranić 
Urednik: Vjekoslav Nježić 
 
HDS-Cantus, 2006. 
Broj izdanja: Can. 006-0525 
ISMN M-706710-52-5
 
 
 
 
Hire materials: 
Music Hire Department
Croatian Composers' Society
Berislavićeva 7/II, 10000 Zagreb
tel. +385 1 4816909
fax. +385 1 4816913
 
Contact:
jelica.bojic@hds.hr