Engleska verzija

KOMORNA, KONCERTANTNA I ORKESTRALNA GLAZBA
Igor Kuljerić
Žanr: DISKOGRAFIJA -> Ozbiljna glazba  
Cijena: 100.00 HRK  
 
TOCCATA, ZA VIBRAFON I GLASOVIR
KOMORNA, KONCERTANTNA I ORKESTRALNA GLAZBA
HRVATSKI GLAGOLJAŠKI REKVIJEM
CHOPIN, ZA FLAUTU I VIBRAFON
BAROCCHIANA, ZA SOLO MARIMBU
AUTORSKA VEČER
Član HDS-a
“Dosta dugo bio sam pod utjecajem skladateljske poetike ‘glazba kao objektivno javljanje’, što znači da kada je glazba bila i romantična, ona je kod mene uvijek morala biti objektivna. Tu ima utjecaja modernista, avangardista, Stravinskog... dakle, nešto suprotno tradiciji 19. stoljeća. Mislim da je robovanje estetikama i teror estetika u ono vrijeme moglo biti čak potrebno i nužno, no kako svako vrijeme ima svoje zakone i potrebe, ništa ne može trajati vječno. Meni se čini da sada živimo u vremenu u kojem su sve estetike potrošene i kada je zapravo najbolja estetika tâ koja izlazi iznutra, koja je moja potreba za nekim djelom. Ako nema potrebe, razloga za djelom, onda mi se čini da djelo ne funkcionira, da je ono prazno.”
(Igor Kuljerić)

Snimke praizvedbi!

Na dodjeli Diskografske nagrade Porin 2004. Valcer D9 – G9 proglašen je najboljom skladbom za manji sastav, Koncert za marimbu i orkestar najboljom skladbom za simfonijski orkestar, a Ivana Bilić primila je Porina za najbolju solističku izvedbu istoga koncerta.


serija Hrvatski suvremeni skladatelji
Cantus – HDS – HRT, 2003.
988 984 9630 2
Valcer (D9-G9)12:05Ansambl Zeitgeist (SAD) 
Igor Kuljerić
Koncert za marimbu i orkestar25:21Ivana Bilić/Simfonijski orkestar HRT-a/Igor Kuljerić 
Igor Kuljerić
Riki Levy. Pet prizora iz baleta16:52Uralska filharmonija/Dmitri Liss 
Igor Kuljerić
Design & software BrukArt